Edith R. Ruud, Author E-mail: edrr@online.noKildeinformasjon